Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Положення про проведення практики студентів Коледжу, 2014 р.
Положення про організацію навчально-методичної роботи, 2014 р.
Положення про академічну відпустку та повторне навчання, 2014 р.
Положення про проведення відкритих занять, 2014 р.
Положення про навчально-методичний комплекс, 2015 р.
Положення про організацію навчального процесу, 2015 р.
Положення про організацію освітнього процесу у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж», 2018 р. 
Положення про Вчену раду, 2019 р.
Положення про структурний підрозділ – Фаховий коледж з підготовки фахового молодшого бакалавра, 2019 р.
Положення про реалізацію права на освіту осіб з особливими освітніми потребами, 2019 р.
Положення про розмовний клуб англійської мови English spesking club, 2020 р.
Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, 2020 р.
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти, 2020 р.
Положення про порядок організації та проведення оцінювання успішності здобувачів фахової передвищої освіти, 2020 р.
Положення про практичну підготовку здобувачів  фахової передвищої освіти, 2020 р.
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої та фахової передвищої освіти, 2020 р.
Положення про надання платних освітніх послуг, 2020 р.
Положення про організацію і проведення опитування здобувачів освіти та роботодавців у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж», 2020 р.
Положення про оскарження результатів контролю знань у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж», 2020 р.
Положення про академічну мобільність студентів Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж», 2020 р.
Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти, 2020 р.
Положення про порядок формування, ведення та зберігання особових справ учасників освітнього процесу Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж", 2020 р.

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії, 2020 р.
Положення про порядок замовлення, видачі, обліку та дизайн документів про вищу освіту, 2021 р.
Положення про преміювання працівників Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж", 2021 р.
Положення про Приймальну комісію, 2021 р.
Положення про наукове товариство студентів, 2021 р.
Положення про підсумкову атестацію (кваліфікаційний іспит) для здобувачів фахової передвищої освіти у Структурному підрозділі Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж" – Фаховий коледж, 2021 р.
Положення про індивідуальний навчальний план здобувачів фахової передвищої освіти, 2022 р.
Положення про порядок атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж», 2022 р.
Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній та/або інформальній освіті, 2022 р.
Положення про психологічну службу, 2022 р.
Положення про студентське самоврядування, 2022 р.
Положення про електронну бібліотеку, 2022 р.
Положення Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж" про права та обов'язки здобувачів освіти, 2022 р.
Положення про обробку та захист персональних даних у базах персональних даних, володільцєм яких є Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-правовий коледж", 2023 р.
Положення про системи відеоспостереження в Приватному вищому навчальному закладі "Фінансово-правовий коледж", 2023 р.
Положення про гаранта освітньо-професійної програми в Приватному вищому навчальному закладі "Фінансово-правовий коледж", 2023 р.
Положення про юридичну клініку Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж", 2023 р.
Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, та надання їм академічної відпустки у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж», 2024 р.