Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Навчальний план спеціальності 081 Право ОС "Бакалавр" 2021 р.
Навчальний план спеціальності 081 Право ОС "Бакалавр" 2022 р.
Навчальний план спеціальності 081 Право ОС "Бакалавр" 2023 р.
Навчальний план спеціальності 081 Право ОС "Бакалавр". Заочна форма 2021 р.
Навчальний план спеціальності 081 Право ОС "Бакалавр". Заочна форма 2022 р.
Навчальний план спеціальності 081 Право ОС "Бакалавр". Заочна форма 2023 р.
Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "Бакалавр" 2021 р.
Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "Бакалавр" 2022 р.
Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "Бакалавр" 2023 р.
Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "Бакалавр". Заочна форма 2021 р.
Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "Бакалавр". Заочна форма 2022 р.
Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "Бакалавр". Заочна форма 2023 р.
Навчальний план спеціальності 081 Право ОПС "Фаховий молодший бакалавр" 2021 р.
Навчальний план спеціальності 081 Право ОПС "Фаховий молодший бакалавр" 2022 р.
Навчальний план спеціальності 081 Право ОПС "Фаховий молодший бакалавр" 2023 р.
Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОПС "Фаховий молодший бакалавр" 2021 р.
Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОПС "Фаховий молодший бакалавр" 2022 р.
Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОПС "Фаховий молодший бакалавр" 2023 р.

Робочий навчальний план спеціальності 081 Право ОПС "Фаховий молодший бакалавр" 2023 р.
Робочий навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОПС "Фаховий молодший бакалавр" 2023 р.
Робочий навчальний план спеціальності 081 Право ОС "Бакалавр" 2023 р.
Робочий навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "Бакалавр" 2023 р.
Робочий навчальний план спеціальності 081 Право ОС "Бакалавр". Заочна форма 2023 р.
Робочий навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "Бакалавр". Заочна форма 2023 р.

Освітня програма підготовки здобувачів за спеціальністю 081 Право, ОС бакалавр, 2022 р.
Рецензії на освітню програму «Право» спеціальності 081 Право підготовки бакалаврів (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

Освітня програма підготовки здобувачів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ОС бакалавр, 2020 р.
Освітня програма підготовки здобувачів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ОС бакалавр, 2023 р.

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів за спеціальністю 081 Право, ОПС фаховий молодший бакалавр, 2020 р.
Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів за спеціальністю 081 Право, ОПС фаховий молодший бакалавр, 2021 р.
Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів за спеціальністю 081 Право, ОПС фаховий молодший бакалавр, 2022 р.
Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів за спеціальністю 081 Право, ОПС фаховий молодший бакалавр, 2023 р.
Рецензії на освітньо-професійну програму «Право» підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» спеціальності 081 «Право»

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ОПС фаховий молодший бакалавр, 2020 р.
Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ОПС фаховий молодший бакалавр, 2021 р.
Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ОПС фаховий молодший бакалавр, 2022 р.
Рецензія на освітньо-професійну програму «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок освітньо-професійний ступень «фаховий молодший бакалавр»

Методичні рекомендації щодо складання індивідуального навчального плану здобувача фахової передвищої освіти, 2020 р.
Методичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, 2020 р.
Методичні рекомендації щодо написання і захисту курсових робіт, 2021 р.
Методичні рекомендації щодо написання і захисту рефератів, 2021 р.
Методичні рекомендації психологічної служби Коледжу щодо політики та процедури вирішення конфліктних ситуацій під час навчального процесу, 2022 р.


Програми академічної мобільності студентів у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж», 2020 р.
Програма практики здобувачів вищої освіти спеціальностей 081 Право, 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "бакалавр", 2021 р. 
Програма практики здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, 2021 р.
Програма випускного кваліфікаційного іспиту здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 081 Право, ОПС «фаховий молодший бакалавр», 2022 р.

План першочергових заходів з профілактики травматизму, 2015 р.

Правила внутрішнього розпорядку Фінансово-правового коледжу, 2014 р.

План заходів з опитування здобувачів освіти та роботодавців освітніх програм на 2020-2021 н.р.
План заходів з опитування здобувачів освіти та роботодавців освітніх програм на 2021-2022 н.р.
План заходів з опитування здобувачів освіти та роботодавців освітніх програм на 2022-2023 н.р.
План заходів з опитування здобувачів освіти та роботодавців освітніх програм на 2023-2024 н.р.

План науково-дослідницьких та пізнавально-навчальних заходів 2020-2021 н.р.
План науково-дослідницьких та пізнавально-навчальних заходів 2021-2022 н.р.
План науково-дослідницьких та пізнавально-навчальних заходів 2022-2023 н.р.
План науково-дослідницьких та пізнавально-навчальних заходів 2023-2024 н.р.


План роботи практичного психолога на 2022-2023 навчальний рік
План роботи практичного психолога на 2023-2024 навчальний рік

План заходів щодо запобігання та протидії булінгу на 2021-2022 навчальний рік
План заходів щодо запобігання та протидії булінгу  на 2022-2023 навчальний рік
План заходів щодо запобігання та протидії булінгу  на 2023-2024 навчальний рік

План проведення заходів з популяризації та вивчення української мови на 2023 рік
План проведення заходів з популяризації та вивчення української мови на 2024 рік

План проведення заходів з вивчення англійської мови на 2023 рік
План проведення заходів з вивчення англійської мови на 2024 рік

План проведення наукових заходів на 2023 рік
План проведення наукових заходів на 2024 рік

План проведення патріотичних заходів на 2023 рік
План проведення патріотичних заходів на 2024 рік